​Sự kiện trong tỉnh từ 28.11 - 4.12

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022 là một trong nhiều sự kiện nổi bật dự kiến diễn ra trong tỉnh từ 28.11 - 4.12.