Đàm phán hạt nhân: Iran và Mỹ cần nhượng bộ lẫn nhau

Việc Iran và Mỹ vẫn ở thế giằng co sẽ khiến cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân ngày 7.5 được nhận định là sẽ không dễ dàng. Hai bên cần nhượng bộ lẫn nhau để đạt được kết quả.