Người phụ nữ phá mật mã của Đức quốc xã, cứu hàng nghìn binh sĩ

Friedman là một trong những chuyên gia giải mật mã đầu tiên của Mỹ và bà đóng vai trò quan trọng trong phá vỡ đường dây gián điệp Đức Quốc xã ở Mỹ Latinh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.