Mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn lương thực tế, có bị phạt?

Hỏi: Lương của tôi 22 triệu đồng một tháng và công ty đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 100% lương. Tôi có thể thỏa thuận kê khai mức thấp hơn để lương nhận nhiều hơn được không?