Trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Dấu ấn xanh”

Ngày 20.10, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Dấu ấn xanh” năm 2021.