"Cần kỷ luật lãnh đạo địa phương làm trái quy định của Trung ương về chống dịch"

Nghị quyết 128 của Chính phủ về hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn với dịch COVID-19 được yêu cầu thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nên địa phương nào thực hiện trái quy định cần xử lý nghiêm.