Định kỳ chuyển đổi vị trí của công chức cấp xã: Không quá khó

Dù còn một số vướng mắc nhưng nhiều địa phương ở Hải Dương đã chủ động tháo gỡ, làm tốt việc định kỳ chuyển đổi cán bộ quản lý, kế toán các trường học, công chức cấp xã…