Vì sao Thanh Hà sớm vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu mỗi năm kết nạp từ 90 - 100 đảng viên. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết, huyện đã kết nạp được 146 đảng viên.