Phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh: Chớ ngại khám sức khỏe trước hôn nhân

Khám sức khỏe tiền hôn nhân mang lại nhiều lợi ích. Đây được coi là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh.