Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

THỨ NĂM, 16/03/2023 21:20:19

Nội dung làm việc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050.