Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại Hải Dương thông suốt

THỨ NĂM, 01/09/2022 12:16:43

Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, tình hình giao thông tại Hải Dương thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.