Khó giải tỏa công trình ngoài bãi sông

THỨ BẢY, 12/11/2022 17:53:24

Việc tồn tại các công trình xây dựng ngoài bãi sông ảnh hưởng lớn tới việc thoát lũ, đe dọa an toàn công trình đê điều. Song việc giải toả các công trình này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.