Nhìn lại một năm “Hải Dương số”

THỨ SÁU, 24/03/2023 16:30:09

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn Hải Dương bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực.