Sắc xuân đào, mai rừng Chí Linh

THỨ TƯ, 18/01/2023 15:00:37

Nhiều nhà vườn ở Chí Linh đã đầu tư hàng tỷ đồng đem giống đào, mai rừng về trồng tại vườn nhà, mang lại giá trị kinh tế cao.