Tiêu điểm giao thông ngày 27.8.2022

THỨ BẢY, 27/08/2022 08:05:10

Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương là những nội dung chính trong chương trình tiêu điểm giao thông số này.