Xây dựng làng nghề xanh ở thôn Hội Yên

THỨ NĂM, 29/09/2022 14:40:42

Làng nghề truyền thống bánh đa Hội Yên ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) là một trong số ít làng nghề xanh kết hợp với du lịch theo hướng bền vững.