Niềm vui ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

THỨ BA, 14/03/2023 21:24:57

Kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều niềm vui, phấn khởi cho người dân.