Thanh niên xã Toàn Thắng rửa xe gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo

CHỦ NHẬT, 15/01/2023 07:12:11

Đoàn viên thanh niên của xã Toàn Thắng (Gia Lộc) rửa xe gây quỹ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15.1.