[Audio] Hải Dương xem xét chính sách ưu đãi với các dự án đầu tư xã hội hóa

THỨ BA, 28/03/2023 05:53:53

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu chính sách ưu đãi nhằm thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa phải phù hợp với tình hình thực tế.


Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) của UBND tỉnh Hải Dương vào chiều 27.3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát các ngành, lĩnh vực cần thu hút dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế, nhất là hạ tầng cơ sở vật chất để xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chính sách ưu đãi theo danh mục, mô hình. Lựa chọn những dự án xã hội hóa nhằm khắc phục những yếu kém, hạn chế. Các ngành cần rà soát các quy định hỗ trợ liên quan để cân nhắc, tính toán việc thực hiện chính sách ưu đãi. Việc thực hiện hỗ trợ không chỉ trong quá trình chuẩn bị đầu tư mà cần cân nhắc trong cả giai đoạn triển khai đầu tư.

Theo dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, chính sách ưu đãi với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng cho các nhà đầu tư khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến ưu đãi về sử dụng đất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Quy định không áp dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài.


Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên giải trình về các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư xã hội hóa

Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định. Phù hợp với các quy hoạch vùng, tỉnh, ngành, lĩnh vực, xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của các địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi triển khai thực hiện phải bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô dự án…

Nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa sử dụng đất tại địa bàn ngoài đô thị được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê. Dự án sử dụng đất tại đô thị sẽ được miễn tiền thuê đất trong 10 năm tại TP Hải Dương, 15 năm tại TP Chí Linh, 20 năm tại thị xã Kinh Môn, 25 năm tại các thị trấn thuộc các huyện còn lại từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp dự án nằm đồng thời trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã thì việc miễn tiền thuê đất được tính theo tỷ lệ diện tích sử dụng đất tương ứng trên từng địa bàn.

Về việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng, ngân sách tỉnh sẽ cân đối, bố trí vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào dự án gồm đường giao thông đấu nối, cấp điện, cấp thoát nước.

DŨNG CƯỜNG