Bảo đảm tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hồng Đức

THỨ NĂM, 09/06/2022 11:14:28

Theo Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, hiện công ty đang đẩy nhanh thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Hồng Đức (Ninh Giang).

Thời gian qua, công ty đã tích cực triển khai các bước để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra như lựa chọn đơn vị tư vấn, lập quy hoạch chi tiết, khảo sát địa chất, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ chi tiết hệ thống phòng cháy, chữa cháy… Đến nay, công ty đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trình Sở Xây dựng thẩm định. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án…

CCN Hồng Phúc (Ninh Giang) có diện tích 75 ha thuộc địa bàn các xã: Hồng Phúc, Vạn Phúc, An Đức, được tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 5.2021. Tiến độ thực hiện dự án trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc là chủ đầu tư hạ tầng. CCN này nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đến thực hiện các dự án đầu tư sản xuất các ngành công nghiệp nhẹ, bao gồm những ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường và các ngành nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

PV