Hội Cựu chiến binh Kim Thành tăng cường phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh

THỨ BẢY, 26/11/2022 16:00:41

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Thành phối hợp với Hiệp hội và các CLB Doanh nhân CCB, cựu quân nhân (CQN) trong huyện tăng cường phối hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.


Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Kim Thành ký quy chế phối hợp năm 2023

Theo quy chế phối hợp vừa ký, các cấp Hội CCB huyện, Hiệp hội và CLB Doanh nhân CCB, CQN trong huyện Kim Thành sẽ thường xuyên gắn bó, hỗ trợ nhau bằng nhiều cách thiết thực. Cụ thể như: tiếp tục tham gia Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", quảng bá sản phẩm do CCB sản xuất, xây dựng thành các sản phẩm OCOP. Thiết thực tri ân đồng đội bằng việc đóng góp hỗ trợ nâng cấp nhà ở cho hội viên CCB khó khăn; chung tay vì CCB nghèo, giúp nhau làm kinh tế; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Trước đó, thông qua các hoạt động phối hợp, nhiều CLB Doanh nhân CCB, CQN trong huyện đã hoạt động hiệu quả. Điển hình như CLB các xã Tuấn Việt, Ngũ Phúc đã nhận quản lý tốt các chợ tại địa phương; CLB thị trấn Phú Thái nhận quản lý bãi đậu xe và thu gom, vận chuyển rác thải; CLB xã Kim Tân nhận quản lý 4 nghĩa trang nhân dân địa phương; CLB xã Cổ Dũng cùng các hội CCB, phụ nữ xã xây dựng các tuyến đường hoa tự quản kiểu mẫu... Nhiều thành viên của các CLB là điển hình trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

THÀNH LONG