​Chuyển dự án gạch tuynel thành nhà máy sản xuất ba lô, va li, dây đai

THỨ NĂM, 23/06/2022 16:09:24

UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel của Công ty TNHH Sản xuất Vinalug thành sản xuất ba lô, va li, dây đai do dự án cũ không còn phù hợp.

Dự án sử dụng hơn 23.000 m2 đất ở xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) với quy mô mỗi năm sản xuất 480.000 va li nhựa, 160.000 va li vải, gần 1,2 triệu ba lô và 60.000 dây đai. Tổng mức đầu tư dự án gần 122 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp tự có là 25 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong vòng 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh. Định kỳ hằng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện dự án, báo cáo về UBND tỉnh.
PV