Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá

THỨ HAI, 01/08/2022 08:40:55

Dù gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và ảnh hưởng của lạm phát, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 của tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng nhưng tốc độ đã thấp hơn so với các tháng đầu năm.     


Công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 7

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 7 tăng 7,8% và tính chung 7 tháng đầu năm tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 10,9% thì hoạt động sản xuất, phân phối điện, khí đốt lại giảm 12% so với cùng thời điểm năm trước. Nguyên nhân do 3 tháng gần đây các nhà máy thuỷ điện dư thừa nguồn nước nên công suất hoạt động của nhà máy nhiệt điện bị cắt giảm.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, có 8 lĩnh vực chủ đạo có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đó là sản xuất máy kết hợp, tăng 24,4%; máy phát điện, tăng 21%; xe có động cơ chở từ 5 người trở lên, tăng 17,5%; giày dép thể thao, tăng 16,4%; clinker, xi măng, tăng 16,3%; dây dẫn điện, tăng 7,9%; thức ăn chăn nuôi, tăng 5,8% và mạch điện tử tích hợp, tăng 5,3%.
 
                                                                          PV