Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nộp ngân sách giảm 36%

THỨ BẢY, 16/10/2021 17:29:35

Hết tháng 9, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại mới nộp ngân sách được 215 tỷ 926 triệu đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 91 tỷ đồng; thuế tài nguyên 47,5 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng gần 40 tỷ đồng; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16,7 tỷ đồng...

Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến chi phí tăng và 1 dây chuyền hỏng từ tháng 3 dẫn đến sản lượng điện giảm.

 VỊ THỦY