Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại phấn đấu sản lượng điện tăng hơn 1 tỷ kWh so với năm 2021

THỨ NĂM, 27/01/2022 10:11:23

Năm 2022, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng điện sản xuất đạt hơn 3,99 tỷ kWh, tăng hơn 1 tỷ kWh so với năm 2021.


Trung tâm điều khiển dây chuyền phát điện số 1 
           

Trong đó, dây chuyền 1 sản xuất hơn 1,52 tỷ kWh và dây chuyền 2 hơn 2,46 tỷ kWh. Đơn vị phấn đấu tổng doanh thu trong năm 2022 đạt 5.199 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 313 tỷ đồng.  

Để đạt mục tiêu này, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tập trung sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy theo kế hoạch nhằm duy trì khả năng vận hành ổn định, tin cậy và giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ sửa sự cố tổ máy số 6; hoàn thiện công tác đại tu đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; xử lý nhanh, an toàn, hiệu quả các sự cố trong ca vận hành. Công ty tích cực tuyên truyền người lao động nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng vận hành, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm soát các số liệu sau khi quan trắc môi trường và đo kiểm môi trường lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp...

Năm 2021, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt hơn 2,965 kWh điện, bằng 67,3% kế hoạch năm. Sản lượng điện sản xuất của công ty đạt thấp do một số tổ máy gặp sự cố, nhất là tổ máy số 6 bị sự cố từ tháng 3.2021 không phát điện...

THANH HOA