Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Phát xuất khẩu tăng 40%

THỨ NĂM, 15/09/2022 21:31:38

Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Phát (TP Hải Dương) xuất khẩu từ 300.000-400.000 bộ quần áo bảo hộ lao động sang các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, tăng 40% so với năm 2021.


Lượng hàng xuất khẩu của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Phát tăng 40% so với năm 2021 (ảnh doanh nghiệp cung cấp)
Ngoài hàng xuất khẩu, công ty cũng sản xuất hàng may mặc, chủ yếu là quần áo bảo hộ để phục vụ thị trường trong nước. Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong nước bằng 60% so với hàng xuất khẩu.

Thời gian tới, bên cạnh duy trì ổn định các đơn hàng xuất khẩu, công ty tập trung phát triển thị trường trong nước, phấn đấu đến cuối năm 2023 lượng hàng bán trong nước bằng số lượng hàng xuất khẩu hiện tại.
DC