Cụm công nghiệp Kỳ Sơn ở Tứ Kỳ thu hút nhiều doanh nghiệp nhất

THỨ NĂM, 30/03/2023 20:18:50

Cụm công nghiệp Kỳ Sơn thu hút được nhiều doanh nghiệp nhất (15 doanh nghiệp), tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%, cao nhất huyện Tứ Kỳ.


Tứ Kỳ đang đề xuất Sở Công thương giao nhà đầu tư có năng lực xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp hoàn chỉnh để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp. Ảnh tư liệu 

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, hiện 3 cụm công nghiệp Kỳ Sơn, Văn Tố, Nguyên Giáp đã thu hút được 26 doanh nghiệp vào đầu tư. Cụm công nghiệp Kỳ Sơn thu hút được nhiều doanh nghiệp nhất (15 doanh nghiệp), tỷ lệ lấp đầy cao nhất huyện với khoảng 80%. Nguyên nhân do cụm công nghiệp Kỳ Sơn được hình thành từ sớm, thuận lợi giao thông và trước đó đã có nhiều doanh nghiệp vào đầu tư. 

Cụm công nghiệp Nguyên Giáp thu hút được 8 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy hơn 64%. Cụm công nghiệp Văn Tố mới thu hút được 3 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 26%. 

Để phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp, huyện Tứ Kỳ đang đề xuất Sở Công thương xem xét giao cho nhà đầu tư có năng lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích chưa sử dụng theo quy hoạch đã phê duyệt; khắc phục khó khăn về xử lý nước thải tập trung; đường nội bộ và đường gom giáp đường tỉnh 391 để thuận lợi cho doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.  
BẢO ANH