Điện lực Hải Dương sửa chữa điện Hotline vượt hơn 18% kế hoạch giao

THỨ BA, 28/03/2023 19:00:06

Năm 2023, Đội sửa chữa Hotline (Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương) đã thực hiện 253 phiên thi công, sửa chữa, vệ sinh lưới điện cao áp.


Nhân viên Đội sửa chữa Hotline vệ sinh sứ bằng nước áp lực cao
Các phiên sửa chữa Hotline này bao gồm các công việc: thay sứ, táp lèo, xử lý tiếp xúc mối nối, tách và đấu lại lèo cho đường dây, tách và đấu lại lèo cho trạm biến áp... Trong đó có 143 phiên thi công, sửa chữa lưới điện 22 kV đang mang điện, tăng 16,3% so với chỉ tiêu giao. Đội thực hiện 110 phiên vệ sinh cách điện lưới điện cao áp đang mang điện bằng nước áp lực cao, tăng 22,2% so với chỉ tiêu giao. 

Đội Hotline được thành lập từ tháng 1.2021, giúp cho việc thi công, sửa chữa, vệ sinh hệ thống lưới điện không cần phải cắt điện, góp phần hạn chế ảnh hưởng dến sản xuất, sinh hoạt của khách hàng, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện…
THANH HOA