[Đồ họa] Hải Dương có 85 điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp

THỨ SÁU, 16/09/2022 15:17:15

Hiện nay trên địa bàn Hải Dương vẫn còn nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đây là một trong nhiều nguyên nhân gây sự cố lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người dân.  

Thực hiện: ​THANH HOA - HÀ KIÊN