[Đồ họa] Thu nội địa đạt 90% dự toán năm

THỨ NĂM, 15/09/2022 16:12:02

Lũy kế 8 tháng, tổng số thu nội địa ngành thuế Hải Dương quản lý tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.