Đóng điện trạm biến áp 110kV đầu tiên ở Thanh Hà

THỨ TƯ, 26/01/2022 20:00:58

Chiều 26.1, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đóng điện trạm biến áp (TBA) 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ xuất tuyến. 

TBA 110kV Thanh Hà có công suất thiết kế 103 MVA. Giai đoạn 1 lắp đặt một máy biến áp có công suất 40MVA theo tiêu chuẩn vận hành không có người trực. Dự án có tổng mức đầu tư gần 175 tỷ đồng. 
Nhân viên Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương kiểm tra thiết bị trước khi thực hiện đóng điện trạm biến áp 110kV Thanh Hà
Để khai thác có hiệu quả TBA 110kV Thanh Hà, Điện lực Hải Dương đã triển khai đồng thời dự án xây dựng các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Thanh Hà với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, gồm 2 lộ xuất tuyến 35kV. Đường dây mạch kép 110kV có chiều dài hơn 16 km, đi qua 9 xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Thanh Hà. Đường dây có điểm đầu từ TBA 220kV Hải Dương 2 (Kinh Môn) đến điểm cuối là TBA 110kV Thanh Hà, bao gồm tổng cộng 67 vị trí cột.

Dự án TBA 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch. Dự án giúp nâng cao độ ổn định cung cấp điện, chất lượng điện năng cho các phụ tải công nghiệp, sinh hoạt của huyện Thanh Hà, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là TBA 110kV đầu tiên của huyện Thanh Hà.
THANH HOA