Khẩn trương giải quyết khó khăn, vướng mắc tại khu công nghiệp Phú Thái

THỨ SÁU, 25/11/2022 18:00:00

Nguyên nhân gây khó khăn, vướng mắc là do thiếu sót của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn trong công tác xác định, bàn giao mốc giới đất...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước tại khu công nghiệp (KCN) Phú Thái (Kim Thành). Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan khẩn trương giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại KCN Phú Thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN yên tâm đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định việc làm, đời sống cho người lao động và môi trường đầu tư của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Phú Thái được triển khai từ năm 2010. Trong quá trình thực hiện, một số công trình vi phạm quy định về trật tự xây dựng, xây dựng công trình không đúng quy hoạch được duyệt, giấy phép xây dựng được cấp. Nguyên nhân do thiếu sót của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn trong công tác xác định, bàn giao mốc giới đất, mốc giới xây dựng công trình ngoài thực địa không chính xác. Cơ quan quản lý nhà nước liên quan chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát và chưa kịp thời xử lý vi phạm. Tuy nhiên, những vi phạm không phá vỡ cảnh quan kiến trúc, không làm tăng mật độ xây dựng và diện tích nhà xưởng, không làm lợi cho doanh nghiệp, không gây thiệt hại cho Nhà nước.

PV