Lợi nhuận trước thuế của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tăng 36%

THỨ NĂM, 08/12/2022 20:24:31

Theo lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, lợi nhuận trước thuế của công ty 11 tháng năm 2022 ước đạt hơn 350 tỷ đồng, vượt hơn 20% kế hoạch năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021.


Nhân viên Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kiểm tra dây chuyền số 1 

Tổng doanh thu 11 tháng năm 2022 của đơn vị đạt hơn 4.300 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất điện hơn 4.000 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch. 

Trong năm, do tổ máy S6 dây chuyền số 2 bị sự cố chưa được khắc phục nên đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Từ tháng 9, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã lựa chọn đối tác, ký kết hợp đồng sửa chữa tổ máy S6 ở Ấn Độ.

Theo kế hoạch, ngày 31.3.2023, tổ máy S6 sẽ được vận hành trở lại. Công ty thực hiện nhiều giải pháp bảo dưỡng các thiết bị khác để đồng bộ với tổ máy S6 khi đưa vào hoạt động.
THANH HOA