​Nhiều hộ kinh doanh ở Hải Dương được nhận hỗ trợ

THỨ NĂM, 14/10/2021 10:45:37

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 38 hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 114 triệu đồng.

Hiện đã có 28 hộ được nhận hỗ trợ 84 triệu đồng.

Ngoài ra, có 18 hướng dẫn viên du lịch được nhận hỗ trợ hơn 66,7 triệu đồng. Đến nay đã có 24 hướng dẫn viên du lịch được phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 về hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vẫn gặp một số vướng mắc chưa được tháo gỡ. Đó là một số quy định còn có cách hiểu khác nhau dẫn đến lúng túng khi triển khai. Trong quá trình thực hiện phát hiện vướng mắc, sở đã có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể...

TIẾN HUY