Thu hút 5 dự án FDI trong tháng 1

THỨ NĂM, 02/02/2023 09:31:23

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hải Dương đạt 21,4 triệu USD.


Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hải Dương trong tháng 1 đạt 21,4 triệu USD (ảnh minh họa)
Tỉnh thu hút 5 dự án mới với tổng vốn đầu tư 15,8 triệu USD và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 5,6 triệu USD. Các dự án cấp mới, tăng vốn chủ yếu là sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử…

Năm 2023, tỉnh phấn đấu thu hút FDI đạt 400 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 750 triệu USD. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn ước đạt 7 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu USD.
NM