​Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 75% cùng kỳ năm trước

THỨ NĂM, 23/06/2022 13:35:09

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh đạt hơn 194 triệu USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Có 2 dự án mới với tổng vốn đăng ký 1,53 triệu USD, 12 lượt dự án điều chỉnh tăng 190 triệu USD vốn và 7 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước với tổng vốn 2,6 triệu USD.

Hiện Hải Dương có 490 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 9,1 tỷ USD. Tổng vốn lũy kế thực hiện các dự án đạt trên 7 tỷ USD, thu hút khoảng 200.000 lao động trực tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp.
DŨNG CƯỜNG