Triển khai kế hoạch tôn vinh các nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ

THỨ SÁU, 10/06/2022 16:26:50

Sáng 10.6, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình xét, phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ và triển khai công tác khuyến công năm 2022.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với việc bình xét, phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp, trong tháng 6 và tháng 7, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp hoặc UBND cấp xã lập hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định để đăng ký danh sách nghệ nhân tham gia bình xét. Từ tháng 8 đến tháng 10, Sở Công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng Thẩm định danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh, từ đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để phong tặng danh hiệu. Lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12.

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lập hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Sở Công thương trước ngày 1.9. Từ tháng 9 đến tháng 10, Sở Công thương tham mưu thành lập Hội đồng, Tổ thư ký, tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động... Lễ phong tặng danh hiệu sẽ được tổ chức trong năm 2023. 

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ kiểm tra, hướng dẫn 7 đơn vị hoàn thiện hồ sơ mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị của 2 đề án đã được Bộ Công thương phê duyệt. Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2021, 14 đề án thuộc chương trình khuyến công quốc gia và địa phương được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Hoạt động khuyến công đã góp phần huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và các dịch vụ ở nông thôn theo quy hoạch phát triển của tỉnh. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống...

PV