Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang vận hành đạt 85%

THỨ NĂM, 02/02/2023 12:35:23

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, đến nay, tỷ lệ lấp đầy 11 KCN đang vận hành của Hải Dương đạt 85%, phần diện tích còn lại có thể cho thuê không nhiều.

Vốn đầu tư thực hiện hạ tầng các KCN đạt 79,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

11 KCN đang hoạt động của tỉnh có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.470 ha. Hiện các KCN này thu hút được 308 dự án thứ cấp, gồm 241 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 4,9 tỷ USD, 67 dự án vốn đầu tư trong nước có tổng vốn 11.100 tỷ đồng. Các dự án đang tạo việc làm cho 109.000 lao động với mức lương bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.
PV