Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

THỨ BẢY, 03/12/2022 06:11:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Đỗ Hùng Việt

Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2.12.2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao.

Bà Lê Thị Thu Hằng

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2.12.2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo VGP