Bàn giải pháp phát triển khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thành khu du lịch quốc gia

THỨ SÁU, 09/07/2021 16:25:48

Ngày 8.7, tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức buổi toạ đàm nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2021).

Quang cảnh buổi tọa đàm

Ban Quản lý di tích đã tọa đàm xung quanh việc xây dựng đề án "Phát triển khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc thành khu du lịch quốc gia đến năm 2025".

Buổi tọa đàm tập trung vào 3 nội dung gồm: Thực trạng phát triển du lịch tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thành khu du lịch quốc gia đến năm 2025; tổ chức và phân kỳ thực hiện.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc về vị trí, vai trò và sự đóng góp của hoạt động du lịch đối với sự phát triển của khu di tích. Từ đây xây dựng Côn Sơn - Kiếp Bạc thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.


Ban Quản lý di tích xây dựng sản phẩm trà sen Kiếp Bạc là sản phẩm du lịch đặc thù của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động lễ hội không tổ chức được nhưng với sự cố gắng thay đổi tư duy, định hướng phát triển du lịch, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã có nhiều hoạt động thiết thực như: sắp xếp, nâng cao chất lượng nhân lực, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên; mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá sản phẩm trà sen Kiếp Bạc...

PV