​Đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Giám

THỨ BẢY, 03/12/2022 08:26:34

Kinh phí thực hiện dự án được trích từ nguồn ngân sách huyện Cẩm Giàng, ngân sách xã Định Sơn và các nguồn xã hội hóa.


Nhiều hạng mục của chùa Giám đã bị xuống cấp nghiêm trọng

Thường trực Tỉnh ủy vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Giám, xã Định Sơn (Cẩm Giàng). Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án hơn 31,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện Cẩm Giàng, ngân sách xã Định Sơn và các nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2024, chủ đầu tư là UBND huyện Cẩm Giàng. 

Khuôn viên khu di tích chùa Giám hiện thấp hơn đường giao thông nên thường xuyên bị ngập úng. Qua thời gian và quá trình di chuyển, lắp dựng lại, nhiều hạng mục của chùa Giám đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tương truyền chùa Giám được xây dựng từ thời Lý (1010 - 1225), đến cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII trùng tu, tôn tạo với quy mô lớn, hiện là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương, đang lưu giữ được quy mô kiến trúc với nhiều mảng chạm khắc thời hậu Lê.

Ngày 25.12.2017, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt.

TL