Di chuyển xong 65 ki-ốt kinh doanh ra khỏi đền Kiếp Bạc

THỨ NĂM, 27/01/2022 16:53:27

Đơn vị thi công đang tạo mặt bằng trồng 80 cây tùng và 2.000 m2 cỏ Nhật tại khu vực các hộ bán hàng đã chuyển đi.


Đơn vị thi công đang tạo mặt bằng tại nơi các hộ kinh doanh chuyển đi để trồng cây

Theo đại diện UBND xã Hưng Đạo (TP Chí Linh), toàn bộ 65 ki-ốt bán hàng của các hộ dân gần đê sông Lục Đầu, cạnh đền Kiếp Bạc đã được di chuyển đến khu vực đường hồ sen (từ bến xe số 2 đến gần trạm bơm Kiếp Bạc). Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền và đợt này mỗi hộ dân được tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng nên quá trình di chuyển các ki-ốt bán hàng ra địa điểm mới thuận lợi, an toàn và được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh.

Đơn vị thi công đang tạo mặt bằng trồng 80 cây tùng và 2.000 m2 cỏ Nhật tại khu vực các hộ bán hàng đã chuyển đi, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30.1 (tức 28 tháng chạp). Sau Tết, đơn vị sẽ triển khai trồng hoa trang trí toàn bộ khuôn viên này, tạo cảnh quan cho khu di tích.

PV