Di tích vắng khách ngày nghỉ lễ 2.9

THỨ TƯ, 02/09/2020 21:29:08

Mặc dù ngày 2.9 năm nay trùng với dịp lễ Vu Lan nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid -19, các di tích đều vắng khách.


Khách đến di tích Côn Sơn phải đo thân nhiệt và  sát khuẩn tay

3 ngày nghỉ lễ dịp 2.9 năm ngoái, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón 35.000 lượt khách, trung bình mỗi ngày đón khoảng 12.000 lượt khách. Nhưng ngày 2.9 năm nay, khu di tích này chỉ đón khoảng 400 lượt khách.

Đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, đây là tình trạng chung của di tích từ đầu năm tới nay. Trước đó, Ban Quản lý di tích đã có nhiều hoạt động để thu hút khách du lịch nhưng sự trở lại của dịch Covid - 19 lần này đã khiến các hoạt động phải ngừng trệ.

Tình trạng tương tự diễn ra ở Văn miếu Mao Điền và đền Bia (Cẩm Giàng). Ban Quản lý di tích Cẩm Giàng cho biết, lượng khách đến 2 di tích hôm nay khoảng 500 lượt, bằng 1/3 so với ngày này năm trước. Di tích đền Cao An Phụ (Kinh Môn) cũng đón 50 lượt khách, bằng 1/10 ngày này năm trước.

HUYỀN ANH