​Thêm 11 di tích được xếp hạng cấp tỉnh

THỨ SÁU, 14/01/2022 11:12:58

Ngày 12.11, UBND tỉnh quyết định xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh.

Trong đó có 10 di tích lịch sử gồm: đình-chùa Vô Hối, thị trấn Thanh Miện; đền Đoàn Thượng, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc); đình Thanh Xá, xã Liên Hồng và đình Dương Xuân, xã Quyết Thắng (cùng TP Hải Dương); nhà thờ Nguyễn Xá, phường Chí Minh và đình Phục Thiện, phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh); đình-chùa Cõi, xã An Sơn và đình La Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách); nhà thờ và lăng mộ tiến sĩ Lưu Khải Chuyên, xã Bình Xuyên (Bình Giang); đình-chùa Quan Lộc, xã Tiên Động (Tứ Kỳ).

Đợt xếp hạng di tích lần này có duy nhất di tích kiến trúc nghệ thuật là đình Thanh Kỳ, xã An Thanh (Tứ Kỳ). 

HẢI MINH