Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương: Mỗi container bị tăng chi phí vận chuyển hơn 700.000 đồng

THỨ NĂM, 29/07/2021 10:50:13

Chi phí vận chuyển hàng hóa của Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương tăng hơn 700.000 đồng/container, trong đó chi phí xét nghiệm cho các lái xe chiếm khoảng 35%.


Chi phí vận chuyển hàng hóa của Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương bị “đội” lên hơn 700.000 đồng/container

Đại diện Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương cho biết từ thời điểm các địa phương thiết lập chốt kiểm dịch đến nay, chi phí vận chuyển hàng hóa của đơn vị tăng hơn 700.000 đồng/container, trong đó chi phí xét nghiệm cho các lái xe chiếm khoảng 35%.

Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như các xe vận chuyển container gặp ách tắc khi lưu thông làm tăng thời gian vận chuyển. Trong khi đó, việc đăng ký “luồng xanh” còn hạn chế. Quy định về thời hạn của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại từng địa phương khác nhau cũng gây khó khăn cho đội ngũ lái xe. 

Hiện Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương vận chuyển 50 container hàng mỗi ngày, đáp ứng 70% nhu cầu của đối tác, chủ yếu đến Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…

PV