Hải Dương đề nghị đưa nghệ thuật chèo vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

THỨ SÁU, 12/08/2022 18:14:21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật chèo để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Để xây dựng hồ sơ, các đơn vị tập trung khảo sát điền dã nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về nghệ thuật chèo: nghiên cứu về âm nhạc, các loại nhạc cụ, vũ đạo, trang phục, đạo cụ, làn điệu, bài bản trong hát chèo; sưu tầm các làn điệu, kịch bản chèo cổ và mới, các vở, trích đoạn đang được trình diễn; các bài viết nghiên cứu về nghệ thuật chèo; tiểu sử, sự nghiệp của các cá nhân, nghệ nhân. Chụp ảnh tư liệu về di sản, lựa chọn ảnh đưa vào hồ sơ; ghi hình, dựng phim giới thiệu về di sản nghệ thuật chèo... 

Hải Dương là một trong những cái nôi nghệ thuật chèo của vùng đồng bằng Bắc Bộ với tên gọi “chiếng chèo Ðông”. Hiện tỉnh có 3 nghệ sĩ chèo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 14 cá nhân được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú. Việc đề nghị nghệ thuật chèo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm thu hút cộng đồng tham gia và sáng tạo văn hóa, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc...

PV