Hải Dương phấn đấu năm 2025 đón khoảng 6,2 triệu lượt khách du lịch

THỨ TƯ, 06/10/2021 11:00:45

Đây là mục tiêu Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” của UBND tỉnh.


Di tích động Kính Chủ (Kinh Môn)
Theo Đề án, Hải Dương phấn đấu năm 2025 sẽ đón 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (0,75 triệu lượt khách có lưu trú), 3,7 triệu lượt khách nội địa (1,48 triệu lượt khách có lưu trú). Tổng thu nhập từ du lịch đạt 7.450 tỷ đồng. Tỉnh có từ 3-4 sản phẩm du lịch đặc thù được triển khai và hoàn thiện theo hạng mục.

Năm 2030, Hải Dương phấn đấu đón 3,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế (1,53 triệu lượt khách có lưu trú), 4,8 triệu lượt khách nội địa (2,64 triệu lượt khách có lưu trú), có từ 4-5 sản phẩm du lịch đặc thù. Tổng thu từ du lịch đạt 21.000 tỷ đồng.

Tỉnh sẽ coi trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, coi chất lượng dịch vụ du lịch và môi trường du lịch bảo đảm là cú hích tạo ra sự bứt phá đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và năng lực cạnh tranh của Hải Dương.
THẾ ANH