68,6% số học sinh lớp 12 đăng ký thi tổ hợp xã hội

THỨ NĂM, 13/05/2021 08:52:08

Sáng 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tổng hợp số liệu về số lượng học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.


Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi Trường THPT Tứ Kỳ trao đổi sau khi ra khỏi phòng thi

Toàn tỉnh có 22.347 học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 2.400 em so với năm 2020. Trong số này có 6.624 em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp, 15.145 em đăng ký vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Số thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT chỉ đăng ký thi để xét tuyển đại học, cao đẳng có 578 em.

Có 6.516 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên (chiếm 29,1%) và 15.337 em đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội (chiếm 68,6%). 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9.7. Ngày 6.7 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 9.7 là ngày dự phòng; hai ngày thi chính thức là ngày 7 và 8.7. 

TIẾN MẠNH