Đề xuất cho học sinh tạm dừng học trực tiếp để phòng chống dịch

THỨ SÁU, 07/05/2021 10:55:22

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã đề xuất với UBND tỉnh về việc cho học sinh tạm dừng học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh sẽ nghỉ học từ 10.5 đến khi có thông báo mới (ảnh tư liệu)
Theo đó, sở đề nghị cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng học trực tiếp tại trường từ ngày 10.5 cho tới khi có thông báo mới.

Các trường kết thúc kiểm tra học kỳ 2 trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 12.5. Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên trong thời gian tạm dừng đến trường, bảo đảm đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Riêng với học sinh lớp 9 và lớp 12, để bảo đảm chất lượng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tùy theo điều kiện cụ thể tại mỗi địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố cho phép các trường thuộc cấp quản lý được tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
PV