Gia Lộc cho học sinh nghỉ học từ ngày 8.5

THỨ SÁU, 07/05/2021 17:31:02

UBND huyện Gia Lộc quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 8.5 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.


Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Gia Lộc

Theo quyết định, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện sẽ không đến trường từ ngày 8.5 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng các em học sinh lớp 9, lớp 12 vẫn tiếp tục học tập tại trường để đảm bảo kế hoạch năm học và ôn tập phục vụ các kỳ thi tuyển sinh.

Huyện yêu cầu các trường thực hiện nghiêm biện pháp để phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh lớp 9, lớp 12 khi tham gia học tập tại trường.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn chuẩn bị phương án, điều chỉnh chương trình, kế hoạch giáo dục; tổ chức các hoạt động giáo dục còn lại của năm học bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như diễn biến của dịch Covid-19.

HUYỀN ANH