Kiểm tra học kỳ II trực tuyến đối với học sinh đang cách ly y tế

THỨ TƯ, 12/05/2021 10:25:53

Học sinh hai lớp 9 và 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm các em có đủ điều kiện dự hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 3-10.5, toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc các cơ sở giáo dục mắc Covid-19. Tuy nhiên, qua công tác truy vết phát hiện có 50 cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc diện F1 (15 cán bộ, giáo viên và 35 học sinh); 2.422 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F2 (311 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 2.111 học sinh). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh (không phải học sinh các lớp cuối cấp) thuộc diện F1, F2 kiểm tra sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế. Đối với học sinh hai lớp 9 và 12, tổ chức kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm các em có đủ điều kiện dự hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và tốt nghiệp THPT năm 2021.

PV